طراحی Ui و Ux اپلیکیشن رستوران و فست فود
طراحی Ui و Ux اپلیکیشن رستوران و فست فود

طراحی Ui و Ux اپلیکیشن رستوران و فست فود

آدرس وب سایت: https://ui8.net/oriinadesign/products/foodu-ui-kit
کارهای انجام شده: طراحی Ui، طراحی Ux، انتخاب رنگ بر اساس روانشناسی رنگ ها، استاندارد سازی المان ها
مدت انجام: یک هفته