طراحی کارت ویزیت فروشگاه دکوراسیون داخلی هلان

طراحی کارت ویزیت فروشگاه دکوراسیون داخلی هلان

کارهای انجام شده: طراحی کانسپت اولیه، ترکیب رنگ ها برای دستیابی به رنگ مطلوب، شناسایی فونت مناسب، شناسایی الگوهای مناسب
مدت انجام: یک هفته