طراحی لوگو برند پوشاک پو
طراحی لوگو برند پوشاک پو

طراحی لوگو برند پوشاک پو

کارهای انجام شده: طراحی کانسپت اولیه، اتود های مختلف، ترکیب رنگ ها برای دستیابی به رنگ مطلوب، شناسایی فونت مناسب، شناسایی الگوهای مناسب
توضیحات: این طرح با الگو از حرف انگلیسی p و نام برند طراحی شده است.
مدت انجام: یک هفته