طراحی لوگو برند دکوراسیون داخلی هلان
طراحی لوگو برند دکوراسیون داخلی هلان

طراحی لوگو برند دکوراسیون داخلی هلان

کارهای انجام شده: طراحی کانسپت اولیه، اتود های مختلف، ترکیب رنگ ها برای دستیابی به رنگ مطلوب، شناسایی فونت مناسب، شناسایی الگوهای مناسب
توضیحات: این طرح با الگو از تصویر و نماد خانه و نام برند طراحی شده است.
مدت انجام: یک هفته