طراحی لوگو استودیو عکاسی برند دلوین
طراحی لوگو استودیو عکاسی برند دلوین

طراحی لوگو استودیو عکاسی برند دلوین

کارهای انجام شده: طراحی کانسپت اولیه، اتود های مختلف، ترکیب رنگ ها برای دستیابی به رنگ مطلوب، شناسایی فونت مناسب، شناسایی الگوهای مناسب
توضیحات: این طرح با الگو از دوربین عکاسی و حروف انگلیسی De نام برند طراحی شده است.
مدت انجام: ده روز