طراحی اپلیکیشن چوب خط
طراحی اپلیکیشن چوب خط

طراحی اپلیکیشن چوب خط

کارفرما: زهیر اسدنژاد
آدرس وب سایت: https://choobkhaat.ir
کارهای انجام شده: طراحی Ui، طراحی Ux، انتخاب رنگ بر اساس روانشناسی رنگ ها، استاندارد سازی المان ها
کارهای در حال انجام: کد نویسی وب سرویس و اپلیکیشن
مدت انجام: در حال انجام
دیدگاه کارفرمای پروژه
دیدگاه زهیر اسدنژاد درباره طراحی اپلیکیشن چوب خط
زهیر اسدنژاد

صاحب امتیاز وب سایت و اپلیکیشن چوب خط

وب سایت من قبلا توسط یک شرکت دیگر طراحی شده بود و مشکلات زیادی با پشتیبانیشون داشتم ، اما از زریان با بت پشتیبانی و طراحی دوباره وب سایت و اپلیکیشن چوب خط سپاس گذارم.