نرم افزارهای مدیریتی - نرم افزار صدور فاکتور

نرم افزارهای مدیریتی زریان

نرم افزارهای مدیریتی زریان جهت مدیریت آسان و صحیح کسب و کار.لیست برخی از این نرم افزارها را در پاینن می بینید.

 •  نرم افزار ارسال پیامک تبلیغاتی
 •  نرم افزار تایپ صوتی
 •  نرم افزار مدیریت جامع
 •  نرم افزار مدیریت فروشگاه
 •  نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک
 •  نرم افزار مدیریت دفتر و پروژه

فرم درخواست مشاوره
  نرم افزار مدیریتی چیست؟

  نرم افزار مدیریتی یک عبارت کلی است که برای توصیف دسته ای از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می شود که برای کمک به ساده سازی پیچیدگی پروژه ها و وظایف بزرگ و همچنین تسهیل همکاری تیمی و گزارش پروژه طراحی شده اند. اکثر راه حل های نرم افزارهای مدیریتی همچنین می توانند جهت مدیریت منابع و کارکنان، هماهنگی برنامه، تخصیص وظایف، بودجه بندی، تجزیه و تحلیل زمان و ریسک و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

  منبع: webopedia